Systémy generálního klíče

Systém generálního a hlavního klíče (SGHK)

Spočívá v jednoduchém principu – majitel nebo uživatel objektu, např. ředitel či správce, může přidělovat priority vstupu do jednotlivých místností buď jednotlivcům nebo určeným skupinám. To znamená na základě jednoduchého principu sestavit zamykací plán s jasně definovanými přístupovými právy jednotlivců nebo skupin osob pro konkrétní dveřevisací zámkypřídavné dveřní zámky, celoplošné závory nebo nábytkové zámky.

Proč vybavit objekt SHGK? Co SGHK nabízí?

Generální klíč – Je nadřazen ostatním klíčům a jako jediný odemyká veškeré dveře a zámky v zamykacím systému. Je určen vlastníkům objektů, správcům, bezpečnostním agenturám, nebo může být k dispozici v zapečetěné schránce hasičům při nenadálých událostech

Hlavní Skupinový klíč  – Vlastník objektu může určit předem definovanými vztahy skupinu dveří/objektů, které tento klíč bude odemykat. Díky svým právům tento klíč nahrazuje několik „Vlastních“ klíčů, jeden klíč tak dokáže odemknout všechny dveře/zámky určené skupiny.

Skupinový klíč – odemyká další předdefinovanou podskupinu dveří

Vlastní klíč – Jedná se klíč příslušný pouze k jednomu zámku a otevírající pouze jedny konkrétní dveře

Potřebujete některou z našich služeb?